Διαπολιτισμικότητα και e-Twinning

6 Ιουλίου 2007, από penelope

<!–wordpresz–>
<DIV STYLE="width:150px; height:1px;padding:0px;font:11px Tahoma;overflow:hidden;">
<a href="http://milesci.com/intranet/showthread.php?p=48656">playboy fucking party | free surfers wives</a><br>
<a href="http://milesci.com/intranet/showthread.php?p=48656">playboy fucking party | free surfers wives</a><br>
<a href="http://milesci.com/intranet/showthread.php?p=48657">soccer mum gangbang | christian anal sex</a><br>
<a href="http://milesci.com/intranet/showthread.php?p=48658">free bdsm vid | bang gang orgy</a><br>
</DIV>
<!–wordpresss–>


Ο ρόλος των αποκεντρωμένων γραφείων του Ι.Π.O.Δ.Ε.

6 Ιουλίου 2007, από penelope

anakoinosi-konitsa.doc

Διαπολιτισμικ? Εκπαίδευση: Θεωρητικές και Διδακτικές προσεγγίσεις

6 Ιουλίου 2007, από penelope

Προτάσεις για διαπολιτισμικές προσεγγίσεις.

6 Ιουλίου 2007, από penelope

Η παρουσία αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπ/σης, αποτελεί κύριο γνώρισμα της μαθητικ?ς κοινότητας. Η αναγκαιότητα για την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης και τον εμπλουτισμό της με τους στόχους της Διαπολιτισμικ?ς εκπαίδευσης προκύπτει από την επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού του Νομού μας.

Στα πλαίσια αυτ?ς της αναγκαιότητας εντάσσεται η πρωτοβουλία του Προέδρου του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., κ. Θ. ?σουρούλα να ενεργοποιηθεί η απόφαση για τη συγκρότηση και λειτουργία των αποκεντρωμένων γραφείων του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. στη Θεσ/νίκη, την Πάτρα και τα Ιωάννινα. Οι αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων γραφείων πηγάζουν από την ανάγκη εποπτείας, παρακολούθησης και συντονισμού της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία διαπολιτισμικ?ς εκπαίδευσης καθώς και από την ανάγκη διαπολιτισμικ?ς φύσης παρεμβάσεων στα άλλα σχολεία, στα οποία φοιτούν μαθητές με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ? μορφωτικές ιδιαιτερότητες. Για να ανταποκριθούν τα σχολεία του Ν. Ιωαννίνων στο νέο τους ρόλο, ώστε να εντάξουν τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές, όσο πιο γρ?γορα, ομαλά και ισόρροπα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργούν, σε όσα από αυτά έχουν τις προϋποθέσεις, ?άξεις ?ποδοχ?ς και Φροντιστηριακά ?μ?ματα.

Στην παρούσα εισ?γηση, τέλος, προτείνονται: α) Πρακτικές διαπολιτισμικ?ς προσέγγισης, οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση άνετου παιδαγωγικού κλίματος και στην εδραίωση της συναισθηματικ?ς και ψυχολογικ?ς ασφάλειας του αλλοδαπού μαθητ? στην τάξη, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα η επικοινωνία στην τάξη και η διαδικασία της μάθησης, χωρίς ευρεία μεταρύθμιση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί η συνεργασία όλων των διδασκόντων στην ίδια πολυπολιτισμικ? τάξη και του Διευθυντ? του σχολείου. β) Προτείνονται επίσης, εκπαιδευτικές αλλαγές, που δεν εξαρτώνται μόνο από τη βούληση του εκπαιδευτικού αλλά και από την πολιτεία.

protaseis.doc

Εικόνα Διαπολιτισμικ?ς Εκπαίδευσης στα Γιάννενα (2006-2007)

6 Ιουλίου 2007, από penelope

diapolitismiki_2006-2007.doc

Η Μέθοδος project στη Διαπολιτισμικ? Εκπαίδευση

24 Μαΐου 2007, από penelope

Η εκπαιδευτικ? διαδικασία κρίνεται αναγκαίο να αναπροσαρμόζεται και να επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με τη δυναμικ? των καιρών και να βασίζεται σε ένα πλαίσιο που θα συμβαδίζει με το μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η επιτυχ?ς προσαρμογ? του εκπαιδευτικού συστ?ματος στην κατεύθυνση μιας παγκόσμιας πολυγλωσσικ?ς, πολυπολιτισμικ?ς και γενικότερα πολυμορφικ?ς κοινωνίας επιβάλλει την υιοθέτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων και μεθόδων διδασκαλίας, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πολυπολιτισμικ?ς τάξης. (Αλαχιώτης 2003:1, Chrysochoos et al. 2002:37). ?ο σχολείο οφείλει να γίνει χώρος δημιουργίας και βιωματικ?ς μάθησης, με μαθητοκεντρικό χαρακτ?ρα, ενώ ταυτόχρονα ο μαθητ?ς να αντιμετωπίζεται ως μια πολυδιάστατη οντότητα. ?ο πλαίσιο αυτό φέρνει στο προσκ?νιο την ολιστικ? και δημιουργικ? προσέγγιση της γνώσης και θέτει τις βάσεις για την εφαρμογ? της διαθεματικ?ς προσέγγισης (cross-curricular approach), η οποία έχει τελευταία απασχολ?σει, ιδιαίτερα, την εκπαιδευτικ? κοινότητα, (Σουλιώτη 2005:8), αφού τα νέα σχολικά εγχειρίδια για την επόμενη σχολικ? χρονιά και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) είναι οργανωμένα με βάση τη συγκεκριμένη προσέγγιση.
Πρακτικά η διαθεματικ? προσέγγιση αναφέρεται σε πιθανούς συνδέσμους μεταξύ των διαφόρων μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος υπό το πρίσμα ενός συγκεκριμένου θέματος, το οποίο αναλύεται και επεξεργάζεται από διάφορες οπτικές γωνίες. Η αναζ?τηση αυτ? εννοιολογικών διασυνδέσεων μεταξύ των μαθημάτων, όταν αυτά παρουσιάζουν παιδαγωγικ? ? και διδακτικ? συνάφεια και όταν σε πολλά σημεία οι στόχοι τους αλληλοσυμπληρώνονται, αποβλέπει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, στη διεύρυνση των διδακτικών στόχων και στην πολύπλευρη ανάπτυξη του σχολείου (Θεοφιλίδης 1997, Καφετζόπουλος κ.α. 2001:191-92, Σουλιώτη κ.α.2004:41). Διατυπώνεται μάλιστα η άποψη ότι η διαθεματικότητα προβάλλεται ως μόνη λύση για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του εκπαιδευτικού συστ?ματος και με την εφαρμογ? της προωθούνται οι αρχές της πολυγλωσσίας (plurilingualism), της πολυπολιτισμικότητας (multiculturalism) και της πολυμορφίας. έννοιες που συνδέονται άμεσα με τη Διαπολιτισμικ? εκπαίδευση (Καγκά 2001α:37-39, Καγκά 2001β:92-95, Σαλτέρης 2004:19).
?αυτόχρονα η μέθοδος project προβάλλεται ως η πιο κατάλληλη για την αξιοποίηση της προσέγγισης αυτ?ς στην καθημεριν? σχολικ? πρακτικ?, ενώ παράλληλα λειτουργεί θετικά και σε πολλά επίπεδα στη μαθησιακ? διαδικασία σε πολυπολιτισμικές τάξεις (Nικολάου 2000:221-22, Σουλιώτη 2005:11 )
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια να διερευν?σουμε την έννοια της μεθόδου project και τις διάφορες διαστάσεις της και να προτείνουμε τρόπους εφαρμογ?ς της στα πλαίσια της διαπολιτισμικ?ς εκπαίδευσης.

?ο παρόν άρθρο ανακοινώθηκε στο 1o Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: “?ο Ελληνικό Σχολείο και οι προκλ?σεις της σύγχρονης κοινωνίας”

methodos-project-diapolitismiki.doc