ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

02. ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

03. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

04. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

05. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

06. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

07. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

08. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

09. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

11. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

12. ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

14. ΕΠΙΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

15. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

16. ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

17.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
18. ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

19. ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ*Για την ανάγνωση των πρακτικών του συνεδρίου
απαιτείται το πρόγραμμα Acrobat Reader, έκδοσης τουλάχιστον 5.0.
Για να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας πατήστε εδώ


Designed by C. Bitsis