ΑΦΙΣΕΣ

1

Δρούγκας Γ. Αναστάσιος, Οι εκδρομές στο Δημοτικό Σχολείο. Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις και μορφωτικό αποτέλεσμα

2

Ευαγγέλου Φίλιππος, Το πείραμα στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου: «Ερευνώ τον Φυσικό Κόσμο», «Φυσικές Επιστήμες» και «Ερευνώ και Ανακαλύπτω». Μελέτη των εννοιών του ηλεκτρισμού, της τριβής, της τήξης και της πήξης

3

Καπραβέλου Αλεξία, Λεμά Ιωάννα, Αξιολόγηση του λογισμικού «Λογομάθεια» και δυνατότητες εφαρμογής του στο σχολείο

4

Μάνεσης Νικόλαος ,Καραμπάση Εύη, Χρονόπουλος Χρήστος , Μαρούλη Κατερίνα. Φύλο κ κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας:Οι αντιλήψεις των μαθητών του δημοτικού σχολείου

5

Μώκος Ευάγγελος ,Μώκου Χρυσούλα, Γνώσεις, Αξίες, Ικανότητες: Δομικός ιστός τους είναι η Γλώσσα

6

Νάκος Κωνσταντίνος, Ο ρόλος του Διευθυντή και η συμβολή υων Νέων Τεχνολογιών στην άσκηση της Διοίκησης των Σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης

7

Παπαχρήστου Ειρήνη, Η παιδική λογοτεχνία ως μέσο ανάπτυξης και καλλιέργειας της γραφής και

ανάγνωσης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
8

Πουλαράκη Αικατερίνη, Ο ρόλος της γλώσσας στη Μουσική Εκπαιδευτική Πράξη

9

Φούκης Χαράλαμπος, Κανονισμός της υπέρ της επαρχίας Φιλιατών της Ηπείρου Φιλεκπαιδευτικής αδελφότητας “Η ΑΓΑΠΗ”

10

Φωτίου Πηνελόπη, Διαπολιτισμικότητα και ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων

11